Tävla i triathlon del 1 – Christian Loppet

Tävla i triathlon del 1

Är du ute efter att testa dig själv, testa och se vad du går för och vad du är kapabel till när det gäller din kropp och utmaningar, då finns det nog inget mer passande än att delta i triathlon, den ultimata utmaningen i mina ögon sett. Det finns inte många evenemang som kan mäta sig med den fysiska utmaning och prestation som ett triathlon kräver av dig som deltagare då du måste inte bara vara en bra löpare, du måste också vara en stark simmare och en skicklig cyklist. Att vara duktig i en av dessa tre element är en prestation i sig men att sedan kombinera de tre, det tar saker och ting till helt nya nivåer och kommer verkligen sätta dig på prov och ge dig din livs utmaning.

Nu behöver ni inte vara ligga i hårdträning flera år innan ni deltar i ert första event, så länge ni vet vad ni är kapabel till, vad er kropp klarar av och att du har klara och tydliga mål. Självfallet är detta inget för en soffpotatis, vars fysiska ansträngning varje dag är att sträcka sig efter fjärrkontrollen. Det kräver naturligtvis en person som har en god fysisk grund och som har tränat något eller utövat någon sport, gärna en konditionskrävande sport. Har du en någorlunda god plattform att börja ifrån, då kan du göra dig redo och komma i form inför ett triathlon på bara tre månader. Sam Cardona, en mycket erfaren deltagare i Ironman tävlingar har under flera år inte bara deltagit i triathlon utan också hjälpt andra att komma i form inför ett event och han har visat att det är möjligt att på bara tre månader, göra sig redo för att kunna genomföra en tävling så länge viljan och motivationen finns där. Allt handlar om att fokusera på delmål enligt honom, att själv bestämma vad det är man vill få ut av det hela och sedan anpassa träningen därefter.

Öka inte allt för snabbt

Som jag nämnde så menar han på att det är lättast för dig om du har satt upp mål som du vill uppnå och att du sedan fokuserar på dessa enskilda mål under träningens gång. Detta gör att du då kan anpassa din träning därefter och sedan, om du så önskar, stegvis öka målet för att på så sätt förbättra din prestation. Men ta nu inte i för mycket eller lägg ribban för högt utan börja lågt och ta dig dit först. Detta gäller då alla segment inom träningen, från löpning till simning och cykel. Sätt inte upp olika delmål där du börjar med löpningen och sedan arbetar hårt med att förbättra tiden där för att sedan skifta över till simning och göra samma sak och att till sist avsluta med cykel. Ha delmål i respektive kategori, när sedan dessa uppnåtts, då kan du börja pressa tiderna i respektive kategori, en efter en där du först siktar på att förbättra löptiden med en mindre marginal. När detta är uppnått och du kan hålla denna tid, tillsammans med de övriga elementen, då kan du börja fokusera på nästa segment och försöka pressa tiden där och sen vidare till det tredje och sista segmentet. På detta sätt kan du hålla ett kontinuerligt tempo under loppet och sedan steg för steg förbättra din prestation och sluttid.